הצנחנים מצוות מנדל קיבלו את מנחם מנדל בבואו לארץ ולאחר החלמתו.

הערב, תאריך 26.11.18, 
הצנחנים מהפלוגה לשעבר, בפיקודו של סרן רועי פרידברג,צוות מנדל ,קיבלו בהתרגשות רבה מאוד את בואו של הצנחן היקר, מנחם מנדל שהגיע לארץ מארה״ב, לאחר החלמתו ממחלת הסרטן. 
ההתרגשות בשדה התעופה הייתה בשיאה כאשר הגיע מנחם עם אשתו, אזרחים ניגשו ובירכו את מנחם וחבריו לפלוגה הצנחנים שתמכו בו, מחאו כפיים, השמחה הייתה גדולה.
החברה הטובים, הצנחנים מהצוות ומהפלוגה של מנחם שכבר השתחררו, 
נשארו מאוחדים גם לאחר השחרור ודאגו למנחם לאורך כל הדרך, לא עזבו אותו ואף לא לרגע אחד , תמכו במאבקו גייסו כספים, ואף הקימו אירוע ריצה לתרומת כספים לטיפולים של מנחם.


הצנחנים לא שוכחים את חבריהם לעולם, עומדים אחד לצד השני במלחמה וגם לאחר השחרור, לאורך כל הדרך.
זהו סיפור מרגש המראה מהי אחווה ורעות אמיתית, אחוות הצנחנים,
אחוות אחים אמיתית, זוהי צנחנות לשמה.
פעם צנחן, תמיד צנחן.

העמותה להנחלת מורשת הצנחנים גאה בלוחמי גדוד 890 הצנחנים שתמכו במנחם לאורך כל הדרך, בהיותו במסלול איתם כלוחם בעזה וגם כאשר חלה ונפל למשכב בביה״ח בארה״ב.
פעם צנחן תמיד צנחן!


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏12‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏אנשים עומדים‏‏‏‏