ביום שלישי האחרון, התקיימה שיחה בגדוד 'אפעה' 890 על מלחמת יום כיפור,הקרב בחווה הסינית ובמתלה.

ביום שלישי האחרון,
התקיימה שיחה בגדוד 'אפעה' 890 על מלחמת יום כיפור,הקרב בחווה הסינית ובמתלה.
את השיחה המרתקת העביר אלי שורק.
אלי היה מ"פ הפלוגה המסייעת במלחמת יום כיפור.
השיחה התקיימה במוצב חרסינה שבגזרת חברון שם הגדוד משרת בתעסוקה מבצעית.
הלוחמים שמעו מפי אלי שורק את סיפור הקרב בעיני מפקד , למדו על הדילמות המבצעיות איתן צריך היה להתמודד תחת אש כבדה, על האבדות הרבות והקשות ובעיקר חידדו יחד את המושג "גבורה".
העמותה להנחלת מורשת
הצנחנים גאה בגדוד 890 על פועלו לשמירת המורשת!
פעם צנחן, תמיד צנחן.


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏7‏ אנשים‏, ‏‏בתוך מבנה‏‏‏


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏3‏ אנשים‏, ‏‏‏נעליים‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏