צילום ממחברת שנמצאה אצל יוסי יפה (מג"ד 66 בששת הימים)

מתחת לכל קטע מופיע שכתוב של הכתוב בצילום, יתכן וישנם פערים בין המקור לשכתוב. במקרה של טעות אנא צרו עמנו קשר." עומד פה גדוד, גדוד של אזרחים, גדוד אשר אך זה עתה פשט את המדים אשר לבשם אך לפני 21 יום ובמשך ימים אלה הספיק להלחם
והספיק לעשות היסטוריה, הספיק להחזיר למדינת ישראל את בירתה החצויה, את ירושלים.
לחמתם בגזרה הקשה ביותר, לחמתם את המלחמה האכזרית ביותר כאריות ונצחתם. גאוותי עליכם, על נכונותכם, על הקרבתכם ועל הישגיכם. המלחמה קצרה וקשה זאת שכלנו..."

 "...את טובי חברינו אשר נתנו את היקר ביותר, את חייהם. נזכרם לעד והם יהיו כעמוד האש ההולך לפני הגדוד במבצעים הבאים.
אנחנו נקים עתה גלעד לזכרם. גלעד אשר בימי הזיכרון נתאסף לידו נזכר, בשנים הבאות נביא לכאן את בנינו ובנותינו שיתחנכו על (ו)לאור גבורתם של חברינו..."

לא אבוא לספר לכם גיורא ואף לא על יואב כי אין צורך בכך, מכירים אתם אותם טוב מאוד.אנו חבריהם הקרובים _(?)_ במסגרת חיים מחייבת ביותר אשר בה אדם צריך ..."

רשימת חללים ופצועים של גד' 66 במלחמת ששת הימים בירושלים מתוך פנקס שנמצא בכיסו של המג"ד יוסי יפה ז"ל
 

© כל הזכויות שמורות