העמותה להנחלת מורשת הצנחנים מחבקת חיבוק חם ואוהב את לוחמי הצנחנים.


© כל הזכויות שמורות