בשבוע האחרון, ביצעה פלוגת הגדס״ר, מחזור נובמבר 19׳ , תרגיל לוחמה בשטח בנוי בשטחי הבא״ח.

בשבוע האחרון, ביצעה פלוגת הגדס״ר, מחזור נובמבר 19׳ , תרגיל לוחמה בשטח בנוי בשטחי הבא״ח.
העמותה להנחלת מורשת הצנחנים גאה בלוחמינו היקרים על עשייתם מאין כמותה כיאה לחטיבה האדומה!
פעם צנחן, תמיד צנחן.

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏אנשים עומדים‏‏, ‏‏ענן‏, ‏שמיים‏‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏תמונה יכולה לכלול: ‏‏אדם אחד‏, ‏‏פעילויות בחוץ‏‏‏

© כל הזכויות שמורות