משפחת הצנחנים, שנה טובה ומתוקה, שנת שלום, לכידות וביטחון.


© כל הזכויות שמורות