אודות

עמותה להנחלת מורשת הצנחנים הוקמה בשנת 1993, מאחדת את כלל הצנחנים בעבר ובהווה, מכלל חטיבות הצנחנים בסדיר ובמילואים.

העמותה שמה לה למטרה לשמר את ערכי מורשת הצנחנים ולהנחילם לדורות של לוחמים ושל חיילים לעתיד לבוא.


חזון העמותה להנחלת מורשת הצנחנים הינו לספר, לתעד ולהנחיל את סיפורם, ערכיהם ומורשת הקרב של לוחמי הצנחנים בסדיר ובמילואים. העמותה תקים את  "מרכז מורשת הצנחנים" שיהווה בית לכלל פעילות המורשת, החינוך, וההנצחה של הצנחנים


תחומי פעילות העמותה
  • עידוד לשירות משמעותי בקרב חיילים ומיועדים לשירות ביטחון.
  • טיפול באנדרטאות הצנחנים
  • הפקת כנסים וימי עיון בתחום מורשת הצנחנים.
  • הפעלת מערך מתנדבים במתן הרצאות ומורשת קרב
  • פרויקט הנצחה "סרט לכל חלל"


מבנה העמותה

כיום עומד בראש העמותה (יושב ראש) תא"ל מיל' יחיאל גוזל.
אישור ניהול תקין לשנת 2023