מאיר - חיים שולשטין

תאריך לידה:
27 ביוני 1947
תאריך נפילה:
16 בינואר 1980
דרגה:
סמל
שנת נפילה:
1980
תקופת נפילה:
עד מלחמת שלום הגליל
שם היחידה:
חטיבה 551 - מפקדת החטיבה
מקום קבורה:
קיבוץ גזית
קורות חיים:
בן מניה ויוסף, נולד ביום ח' בתמוז תש"ז (27.6.1947) בעיר בואנוס איירס, ‏ בירת ארגנטינה. בעירו למד מאיר בבית-ספר יסודי, שנה אחת בבית-ספר ‏ מקצועי וסיים קורס ערב לרדיו וטלוויזיה. בשנת 1964 הוא עלה לישראל, בשל ‏ רצונו העז לשרת בצה"ל, והשתקע בקיבוץ גזית. בקיבוץ, למד מאיר באולפן ‏ לעברית, ולפני גיוסו סיים קורס לחשמלאות רכב בפנימיית "נעורים". מאיר ‏ גויס לצה"ל בתחילת אוקטובר 1965, ובשל היותו בעל מקצוע, הוצב, לאחר ‏ הטירונות, בחיל-החימוש. הוא נלחם בכל מאודו להצטרף לחטיבת צנחנים, ‏ ולבסוף הצליח. בחטיבה הוא נשלח לקורס לעברית, ואחר-כך עבר קורס ‏ צניחה. יחד עם יחידתו לחם מאיר במלחמת ששת הימים ועוטר באות ‏ המערכה. מאיר הועלה לדרגת רב-טוראי, ובהגיע זמנו להשתחרר צוינה ‏ התנהגותו בתעודת השחרור כטובה והערכת מפקדיו הייתה: "חייל מסור ‏ ואחראי, ביצע את המוטל עליו לשביעות רצון הממונים".‏ בסוף חודש נובמבר 1968 השתחרר מאיר מהשירות הסדיר, חזר לקיבוץ גזית ‏ ונטל חלק בקידום הקיבוץ ובטיפוחו. במרוצת השנים הוא אף הצליח להעלות ‏ לארץ את הוריו, ואף הם נקלטו בקיבוץ. הוא נשא אישה וראה את עתידו ‏ בקיבוץ.‏ ביום כ"ז בטבת תש"ם (16.1.1980), נפל סמל מאיר בעת מילוי תפקידו והובא ‏ למנוחת עולמים בבית-הקברות בקיבוצו.‏ הוא הניח אחריו אישה, בן, בת, הורים ואח.‏ מאיר-חיים שולשטין, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 11הדלק נר