שאול לוי

תאריך לידה:
01 ביוני 1938
תאריך נפילה:
10 באוגוסט 1959
דרגה:
סמל
שנת נפילה:
1959
תקופת נפילה:
מתום מלחמת סיני ועד למלחמת ששת הימים
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 890
מקום קבורה:
קרית-שאול
קורות חיים:
בן אברהם ושוידיה. נולד בשנת תרצ"ח (1938) בתימן. עלה לארץ בשנת 1949. ‏ אחרי למדו בבית-הספר יסודי בראש-העין עד כיתה ו', המשיך לימודיו בדגניה ‏ ב'; למד רק בכיתה אחת של בית-הספר התיכון שם ולאחר-מכן למד את ‏ מקצוע המסגרות. השתייך ל"הנוער העובד". היה מסור מאוד לבני-משפחתו ‏ ולחבריו. שלוש שנים אחרי שנתייתם מאמו התחיל לראות את המולדת כאם ‏ לו והיה מוכן להקריב למענה את כל אשר לו, וכך אמנם אמר פעם לאחותו: ‏ ‏"אל תתייאשי, רבקה, מן החיים, שאין לך אמא; אמא שלנו היא המולדת והיא ‏ השומרת אותנו מכל צר ומזיק".‏ גויס לצה"ל באוגוסט 1956 והשתתף במערכת-סיני. מתחילה נשא את נפשו ‏ להמשכת חייו בקיבוץ כתום שירותו בצבא, כי רצונו העז היה להיות בין ‏ עובדי-האדמה המחיים את המולדת, אך משסיים את שירותו החליט להמשיך ‏ בצבא-הקבע בתוך חברת ידידיו אשר קנה במשך הזמן.‏ ביום ז' באב תשי"ט (10.8.1959) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא ‏ למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול. זכרו הועלה בספרו ‏ של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".‏ לוי שאול, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 5הדלק נר