יצחק משולם

תאריך לידה:
16 באוקטובר 1954
תאריך נפילה:
11 באוקטובר 1973
דרגה:
רב"ט
שנת נפילה:
1973
תקופת נפילה:
מלחמת יום הכיפורים
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 202
מקום קבורה:
חיפה
קורות חיים:
יצחק, בן מלבינה (מלי) ואליהו, נולד ביום י"ט בתשרי תשט"ו (16.10.1954) ‏ בנשר ולמד בבית-הספר היסודי בנשר ובבית-הספר התיכון-מקצועי, שליד ‏ הטכניון בחיפה. הוא היה תלמיד שקדן והצטיין בעיקר בתחום המקצועי. ‏ מנעוריו היה פעיל בגדנ"ע והיה חובב ספורט לענפיו השונים. יצחק היה נער ‏ חביב וידידותי, אם כי היה נתון לעתים למצבי-רוח, וחבריו, שלמדו להכירו ‏ היטב, כיבדו את רצונו להתבודד בגבור עליו הרצון להסתגר. לעומת זאת ‏ אהבו את חברתו כשהיה שרוי במצב-רוח מרומם. הוא היה אדם ישר ‏ ובעל-מצפון, והרבה לדאוג למשפחתו, כיוון שידע את משמעות היותו בן יחיד. ‏ עלם חסון וגבה קומה היה, תמיר ומוצק, משכמו ומעלה בין חבריו.‏ יצחק גויס לצה"ל בתחילת פברואר 1973 והתנדב לחיל-הצנחנים, על אף שהיה ‏ בן יחיד. לאחר הטירונות ולאחר שהשתלם בקורס צניחה, הוצב ליחידת ‏ חי"ר-מוצנח בתפקיד מקלען. הוא היה חייל מצוין ומסור לתפקידו. קשור היה ‏ בכל נפשו לחיל-הצנחנים, שכן מילדותו חלם על שירות בחיל זה ומשום כך ‏ הצליח לשכנע את הוריו, לאחר מאבק ממושך ועיקש, שיחתמו על ‏ כתב-הסכמה להתנדבותו לחיל. גם אחרי-כן מיאן להיענות לבקשות, כי יחזור ‏ בו מהתנדבותו ויעזוב את יחידת-הצנחנים, שבשורותיה שירת. בגלל ויכוחים ‏ אלה סבל יצחק בנפשו, כיון שהיה קשור מאוד להוריו והשתדל תמיד שלא ‏ להדאיגם, ואף הקפיד לטלפן ולכתוב הביתה, אפילו ממקומות מרוחקים ‏ ובתנאים קשים. הוא היה אסיר-תודה להוריו על שסירבו להיענות לעצה ‏ שניתנה להם, כי יבטלו את הסכמתם להתנדבותו לחיל, מאחר שידעו כי בכך ‏ יגרמו לו שברון-לב.‏ במלחמת יום-הכיפורים השתתף יצחק בקרבות הבלימה נגד המצרים בסיני. ‏ ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973) נקלעה יחידתו למארב של חיילים ‏ מצרים בדרך לראס-סודר. כשיצא לחלץ פצועים מנגמ"ש שנפגע, והוא עצמו ‏ כבר פצוע, נפגע יצחק ונהרג. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי ‏ בחיפה. לאחר נופלו הוענקה לו דרגת רב-טוראי.‏ במכתב תנחומים להורים השכולים כתב הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף מרדכי גור: ‏ ‏"תוך כדי בדיקות וקריאת חומר, הצטיירה לעיני תמונת בנכם: לוחם וצנחן ‏ למופת, אשר רוח-ההתנדבות ורצון-המעשה העמידוהו בראש השורה. על ‏ הכאב הפוקד אתכם מאז האסון יכול אני רק לומר, כי גידלתם בן לדוגמא ‏ ולתפארת, ויחסכם אליו והחינוך שנתתם לו יכולים לשמש דוגמא לכל ‏ משפחה".‏ הוריו הוציאו לאור חוברת לזכרו ותרמו אולם מוסיקה ואולם ספורט, ‏ הנושאים את שמו, לבית-הספר שלמד בו - "בית יהושע" בנשר.‏ משולם יצחק, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 27הדלק נר
  • יצחק רוזנגרטן רז  (27/06/2017 12:37)
    היתה לוחם לדוגמה לדורות הבאים, לצערי כחופ"ל שלך עשיתי כל מה שיכולתי להציל אותך אך ללא הצלחה.יהיה זכרך ברוך.