דוד בקמן

תאריך נפילה:
18 בספטמבר 1993
דרגה:
טוראי
שנת נפילה:
1993
תקופת נפילה:
היציאה מלבנון, האינתפאדה ועד היום
שם היחידה:
בסיס אימונים 35
מקום קבורה:
ערד
נרות שהודלקו: 4הדלק נר