נחמיה תמרי

תאריך נפילה:
12 בינואר 1994
דרגה:
אלוף
שנת נפילה:
1994
תקופת נפילה:
היציאה מלבנון, האינתפאדה ועד היום
שם היחידה:
חטיבה 35 - מפקדת החטיבה
מקום קבורה:
קרית-שאול
נרות שהודלקו: 14הדלק נר