יאיר צור

תאריך לידה:
21 בספטמבר 1936
תאריך נפילה:
09 באוקטובר 1956
דרגה:
רב"ט
שנת נפילה:
1956
תקופת נפילה:
פעולות התגמול
שם היחידה:
פלוגת סיור 5173
מקום קבורה:
נוה-איתן
קורות חיים:
בן שלמה והלה. נולד ביום ו' בתשרי תרצ"ז (21.9.1936) בפתח-תקוה.‏ שנות-ילדותו הראשונות היו שנות-מאורעות בארץ והימים ימים קשים לישוב. ‏ עם העלייה על אדמת בית-שאן הגיע עם כל הילדים למקום ההתיישבות בתוך ‏ משוריין. הייתה זו תקופת "חומה ומגדל". אחרי סיימו את בית-הספר היסודי ‏ בנוה-איתן, היה נוסע יום-יום לבית-הספר בגניגר וגבע (כיתות-ההמשך). ‏ השתייך לתנועת "הנוער העובד". הצטיין גם בתבונת-כפיים בלתי-רגילה. עוד ‏ בגיל הילדות היה מתקין צעצועים ולאחר-כן גילה נטיה וכשרון למכניקה. את ‏ לימודיו המשיך בבית-הספר המקצועי ליד הטכניון העברי בחיפה - ‏ ואחר-הצהריים עבד במשק. התמסר לעבודת-הפלחה בטרקטור והראה יכולת ‏ מרובה בעבודה זו. בעזבו את ספסל-הלימודים התגייס לצבא, בנובמבר 1954, ‏ ומתוך הכרה ברורה מילא את המוטל עליו. בשעת מילוי תפקידו באימונים, ‏ ביום ד' במרחשוון תשי"ז (9.10.1956), נפל והובא למנוחת-עולמים ‏ בבית-הקברות בנוה-איתן. ‏ ב"ניב הקבוצה" של חודש שבט תשי"ז הועלה זכרו. עלים הנושאים את שמו ‏ הוצאו על-ידי קבוצת נוה-איתן. הקבוצה נטעה גן על-שמו והציבה בו ‏ אבן-בזלת שעליה קבועות אותיות-נחושת "גן יאיר" ולוח ועליו הכתובת: ‏ ‏"לזכר בננו אשר נפל על משמרתו". זכרו הועלה גם בספרו של אורי מילשטיין, ‏ ‏"מלחמות הנצחנים".‏ צור יאיר, יהי זכרו ברוך.‏
לצפייה בסרטון
נרות שהודלקו: 10הדלק נר