דרור שוארץ

תאריך לידה:
23 באוגוסט 1937
תאריך נפילה:
10 באוקטובר 1956
דרגה:
רב"ט
שנת נפילה:
1956
תקופת נפילה:
פעולות התגמול
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 50
מקום קבורה:
חיפה
קורות חיים:
בן פינחס ויפה. נולד ביום ט"ז באלול תרצ"ז (23.8.1937) בחיפה. סיים את ‏ לימודיו בבית-הספר התיכון "חוגים" שם. השתייך לתנועת "הנוער הלומד" ‏ ולאחר-מכן לתנועת "הצופים החלוציים". היה מן הבולטים בקבוצתו וחבריו ‏ אהבוהו לא רק בשל עליצותו ורוחו הרוממה, כי אם גם על מסירותו לתנועה ‏ ופעילותו בה, אשר מהן האציל אף אליהם. מילדותו אהב לטייל בסביבה וככל ‏ שהתבגר והלך כן הרחיק בטיוליו - ואהבתו לארץ ולנופה גברה. בטיוליו אלה ‏ נתגלתה נטייתו המיוחדת לארכיאולוגיה ובצאתו לדרך הייתה עינו פקוחה לא ‏ רק כדי ליהנות ממראות-הארץ, כי אם גם לגלות דברי-ערך עתיקים הצפונים ‏ בה: נוהג היה לחטט מתוך התלהבות ולחפור בעניין רב בכל אתר שאליו ‏ נקלע, וכך מצא כלים וחפצים רבים ושונים, חקר את מקורם ורשם את ‏ תקופותיהם - וכל אלה היוו את האוסף הארכיאולוגי הגדול אשר השאיר ‏ אחריו. בן ט"ו היה כשנערכה בנוה-שאנן שבחיפה תערוכת כל המימצאים ‏ שגילה בטיולי-היחיד בשעות-הפנאי שלו ובסיוריו השבועיים יחד עם שניים ‏ מחבריו; תערוכה זו, שסודרה בהדרכת החוג הארכיאולוגי בחיפה, זכתה ‏ לתהילת-העיתונות וכל מי שביקר בה דיבר בשבחה. דרור היה חבר גרעין ‏ מרחבים ב'.‏ גויס לצה"ל באוגוסט 1955 במסגרת נח"ל, ובמשך כל ימי-שירותו - בטירונות, ‏ בקורס מ"כ ובאימון המתקדם - הראה נכונות להגשת עזרה לחברים וצמאון ‏ ידיעה (בעיקר בסיירת, אשר ראה כהמשך טבעי לטיוליו בימי פעילותו ‏ בתנועה), רצון עז למלא כל תפקיד ומשימה ואף אומץ-לב והתלהבות (ביחוד ‏ בצניחה). ביום ו' במרחשוון תשי"ז (10.10.1956) נפל בקרב בסביבות-קלקיליה. ‏ הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.‏ במלאת שנה לנפלו הוציאו חבריו לגרעין חוברת לזכרו. כן פתחו אז במשק ‏ מחניים ספריית-עיון על-שמו ובה מדורים של ידיעת-הארץ וארכיאולוגיה - ‏ מקצועות אשר אהב ולהם התמסר בלב ונפש. בספריה זו נקבעה פינת-זכרון ‏ ובה חלק מעבודתו בארכיאולוגיה. גם ב"מחנות העולים" בחיפה נפתחה ‏ ספריה על-שמו. זכרו הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".‏ שוארץ דרור, יהי זכרו ברוך. ‏
נרות שהודלקו: 5הדלק נר