אליהו כהן

תאריך לידה:
06 בדצמבר 1924
תאריך נפילה:
19 במאי 1965
דרגה:
רס"ן
שנת נפילה:
1965
תקופת נפילה:
מתום מלחמת סיני ועד למלחמת ששת הימים
שם היחידה:
אחר
מקום קבורה:
סוריה
קורות חיים:
בן שאול וסופיה. נולד ביום ט' בכסלו תרפ"ה (6.12.1924) באלכסנדריה של ‏ מצרים. שם למד בבית-הספר של הקהילה היהודית, סיים בית-ספר תיכון ‏ ולאחר-מכן למד במכללת פארוק הראשון (במגמת ההנדסה האלקטרונית). כן ‏ חמד בבית-הספר הצרפתי לחשבונאות. באלכסנדריה השתייך ל"מכבי" וכן ‏ השתייך ל"בני-ברית" שם. עלה לארץ בשנת 1957. ‏ בראשית ספטמבר 1964 חויל אלי רשמית והוענקה לו דרגת רב-סרן וביום ט"ז ‏ באייר תשכ"ה (19.5.1965) נפל בשעת מילוי-תפקידו וכעבור שנה הוצבה לזכרו ‏ מצבה בחלקת-הנעדרים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. הניח ‏ אישה ושלושה ילדים.‏ לאחר נפלו הונצח שמו בערים שונות על-ידי כמה מוסדות וגופים ציבוריים, ‏ ובין השאר - מועצת פועלי-חדרה קראה את בית-ההסתדרות שהקימה ‏ בגבעת-אולגה על-שמו; בשכונת עולים בירושלים (בעיר גנים ב') הוקם ‏ בית-כנסת לזכרו; בבית-הספר התיכון החקלאי בכפר-סילבר הוקמה ספריה ‏ על-שמו; הוועד הדתי "נווה-נאמן" בהוד-השרון כתב ספר-תורה על-שמו ‏ והכניס אותו לבית-הכנסת המקומי; הקרן הקיימת לישראל נטעה חורשה ‏ לזכרו של אלי אשר "נפל על משמרתו בשליחות העם והמדינה"; אברהם ‏ בר-עוז כתב שיר בשם "אליהו גיבור-ישראל" שהקדיש אותו "לזכר הרוג ‏ דמשק, אלי כהן" ואת הלחן למלים כתב אלי קניאל (השיר פורסם ב"הד ‏ יקנעם", בטאונה של החטיבה המקצועית של מועצת-הפועלים ביקנעם, תשרי ‏ תשכ"ז).‏ כהן אליהו ("אלי"), יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 38הדלק נר