פנינה מטרני

תאריך לידה:
03 בנובמבר 1938
תאריך נפילה:
08 בנובמבר 1957
דרגה:
טר"ש
שנת נפילה:
1957
תקופת נפילה:
מתום מלחמת סיני ועד למלחמת ששת הימים
שם היחידה:
מ. ארגון הטסה 860 -מרהו"ם
מקום קבורה:
כפר חיטין
קורות חיים:
בת שבת ורבקה, משפחת חקלאים. נולדה ביום ט' במרחשוון תרצ"ט ‏ ‏(3.11.1938) בכפר-חיטין. סיימה את לימודיה בבית-הספר המקומי במשק. ‏ כבת-משק ניחנה בסגולות של נאמנות ומסירות לכל עבודה, ומכאן שהמשיכה ‏ במסורת המשפחה ועסקה בחקלאות. עבדה במטע ובגן-הירק. בהגיע ‏ מועד-גיוסו לשרות צה"ל בספטמבר 1956 התנדבה למקפלת-מצנחים, עבר ‏ קורס בהצלחה, אלא שהספיקה לתת רק מחצית-שירותה לצה"ל. התחבבה על ‏ הכל והתבלטה בחיוניותה המלבבת. בהתקרבה ליום-הולדתה הי"ט, ביום י"ד ‏ במרחשוון תשי"ח (8.11.1957), נפלה בשעת מילוי תפקידה והובא ‏ למנוחת-עולמים בבית-הקברות במושב בו נולדה. ‏ המשפחה והמושב הקימו ספריה וחדר-עיון על-שמה. זכרה הועלה בספרו של ‏ אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".‏ מטרני פנינה, יהי זכרה ברוך.‏
נרות שהודלקו: 10הדלק נר