דן גרבש

תאריך לידה:
15 במאי 1939
תאריך נפילה:
17 ביולי 1959
דרגה:
רב"ט
שנת נפילה:
1959
תקופת נפילה:
מתום מלחמת סיני ועד למלחמת ששת הימים
שם היחידה:
פלוגת סיור 5173
מקום קבורה:
חיפה
קורות חיים:
בן חיים-מאיר וגינה. נולד ביום כ"ו באייר תרצ"ט (15.5.1939) בחיפה. בלמדו ‏ בבית-הספר היסודי התבלט בתפיסה מהירה וגם בחריצות ובשקידה, ואחרי ‏ סיימו את לימודיו בו נכנס לבית-הספר התיכון שבקרית-חיים, אלא שלא למד ‏ בו בלתי אם שנה אחת. מילדותו אהב עץ ופרח ואהבה זו הביאתו לבית-הספר ‏ החקלאי על-שם כדורי, אשר אליו עבר בשנת 1954. נאמנותו למקצוע ‏ החקלאות התבטאה גם בימי-חופשתו שעשה בביתו, כשהיה נותן ידו לכל ‏ העבודות במשק-העזר של הוריו. בשלוש שנות לימודיו ב"כדורי" עוצבה דמותו ‏ ונתחשל אופיו. ‏ גויס לצה"ל בשנת 1957 ומאז התנדב לכל משימה קשה וביצע אותה מתוך ‏ אחריות וכל אשר הוטל עליו מילא ברצון. היה בחיל-הצנחנים, השתתף בקורס ‏ חובשים פלוגתיים וכן עבר קורס מ"כ. עליז ואוהב-חיים היה וחבריו לא רק ‏ שהיו מוקסמים מאישיותו הקורנת בעליצותה ומן הלבביות הרומנטית שנסך ‏ על סביבו, כי אם גם אהבוהו על ידידותו הכנה, נועם-הליכותיו ומזגו הטוב.‏ נפל בשעת מילוי תפקידו ביום י"א בתמוז תשי"ט (17.7.1959) והובא למנוחת-‏ עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. ב"שלושים" לנפלו הופיעה בהוצאת ‏ ‏"רעים" חוברת לזכרו ועל-שמו, שנערכה על-ידי חבריו בסיירת-צנחנים. זכרו ‏ הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".‏ גרבש דן ("דמבו"), יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 2הדלק נר