חיים מפן כהן

תאריך לידה:
08 בספטמבר 1978
תאריך נפילה:
26 במרץ 2000
דרגה:
סמ"ר
שנת נפילה:
2000
תקופת נפילה:
היציאה מלבנון, האינתפאדה ועד היום
מקום קבורה:
מושב גבעתי
נרות שהודלקו: 4הדלק נר