יקיר אברהמי

תאריך נפילה:
25 בנובמבר 2005
דרגה:
טוראי
שנת נפילה:
2005
תקופת נפילה:
היציאה מלבנון, האינתפאדה ועד היום
שם היחידה:
חטיבה 35 - מפקדת החטיבה
מקום קבורה:
כפר סבא
נרות שהודלקו: 21הדלק נר