פיליפ (פיוול דוד) מוסקו

תאריך נפילה:
06 באוגוסט 2006
דרגה:
סמ"ר
אזור נפילה:
לבנון
שנת נפילה:
2006
תקופת נפילה:
היציאה מלבנון, האינתפאדה ועד היום
שם היחידה:
חטיבה 35 - מפקדת החטיבה
מקום קבורה:
הר הרצל
נרות שהודלקו: 13הדלק נר