פיטר ישראל אוחוטסקי

תאריך נפילה:
13 באוגוסט 2006
דרגה:
סמ"ר
אזור נפילה:
לבנון
שנת נפילה:
2006
תקופת נפילה:
היציאה מלבנון, האינתפאדה ועד היום
שם היחידה:
חטיבה 226 - מפקדת החטיבה
מקום קבורה:
לוד
נרות שהודלקו: 5הדלק נר