שלום יעיש

תאריך לידה:
01 ביוני 1949
תאריך נפילה:
24 ביוני 1968
דרגה:
טוראי
שנת נפילה:
1968
תקופת נפילה:
מלחמת ההתשה
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 890
מקום קבורה:
כפר סבא
קורות חיים:
בן יחיא וגוסנה. נולד בשנת תש"ט (1949) בדאיאן שבתימן. בעודנו תינוק ‏ העלוהו ההורים לארץ וכשהגיע לגיל-הלימודים התחיל ללמוד בבית-הספר ‏ היסודי על שם בן-צבי בכפר-סבא ולאחר מכן בבית-הספר היסודי דתי ‏ במגדיאל. לאחר שסיים את לימודיו היסודיים למד בבית-ספר תיכון למחוננים ‏ על שם ליפשיץ בירושלים. היה חבר באגודת "נוער לנוער" ואף ב"בני עקיבא".‏ בהגיע מועד-גיוסו גויס לצה"ל‎;‎‏ היה זה בפברואר 1968. שלום היה חייל למופת ‏ ומתחילת דרכו בצנחנים התנדב לכל משימה, וגם לקשה ביותר. את דרכו ‏ התחיל בהתנדבות וגם למשימה האחרונה התנדב, אף על פי שהיה מקבל על ‏ עצמו ברצון כל משימה שהוטלה עליו.‏ בטרם גמר את שירות-החובה שלו, ביום כ"ח בסיון תשכ"ח (24.6.1968), נפל ‏ בשעת מילוי תפקידו בהיתקלו בחוליית חבלנים. הובא למנוחת-עולמים בבית-‏ הקברות בכפר-סבא.‏ יעיש שלום, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 17הדלק נר