פנחס לודבינובסקי

תאריך לידה:
20 באפריל 1941
תאריך נפילה:
20 בינואר 1961
דרגה:
רב"ט
שנת נפילה:
1961
תקופת נפילה:
מתום מלחמת סיני ועד למלחמת ששת הימים
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 50
מקום קבורה:
כפר סבא
קורות חיים:
בן שמחה ופנינה. נולד ביום כ"ב בניסן תש"א (20.4.1941) בירושלים. סיים את ‏ לימודיו בבית-הספר היסודי על שם י"ח ברנר בכפר-סבא. רך-לב וטוב-מזג היה ‏ מטבעו ומסירותו להוריו הגיעה לידי כך שלא חסך מאמץ ובא לעזרתם בעול-‏ הפרנסה. למד את מקצוע הדפוס מתוך שקידה רבה ועבד כסדר. השתייך ‏ לתנועת "השומר הצעיר" ונאמן מאוד היה לרעיון תנועתו, כי גדולה הייתה ‏ אמונתו בדרכה ומכאן שהחליט לעשותה לדרך-חייו. נחבא אל הכלים היה - אך ‏ בעל החלטה נחושה; בעל עוז-רוח - אך מעשיו לא נעשו מתוך עזות פנים. בזמן ‏ הקצר שעשה במשק בנגב התבלט ביחסו הרציני לעבודה והתאמן בנהיגת-‏ טרקטור - ומאהבתו לחיי הקיבוץ נשא את נפשו ליום יבוא בו ימשיך את חייו ‏ במשק אשר כה קסם לו.‏ גויס לצה"ל באוקטובר 1959 ואחרי תקופת טירונות יצא לקורס מ"כ - לנח"ל ‏ מוצנח. את חיל-הצנחנים ראה כחומת-מגן למדינת ישראל והיה גא על ‏ הצנחנות; הוא אף אמר: "אם נגזר עלי ליפול, טוב ליפול כצנחן" - וביום ג' ‏ בשבט תשכ"א (20.1.1961) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים ‏ בבית-הקברות בכפר-סבא.‏ הוריו הוציאו חוברת עלים לזכרו ועל-שמו. בספרו של אורי מילשטיין, ‏ ‏"מלחמות הצנחנים", הועלה זכרו.‏ לודבינובסקי פינחס, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 12הדלק נר