אבינועם שמשוני

תאריך לידה:
13 בדצמבר 1947
תאריך נפילה:
21 במרץ 1968
דרגה:
סמל
שנת נפילה:
1968
תקופת נפילה:
מלחמת ההתשה
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 50
מקום קבורה:
קרית-שאול
קורות חיים:
בן מנחם וכרמלה. נולד ביום ל' בכסלו תש"ח (13.12.1947) בתל-אביב. בגיל ‏ שנתיים עברו הוריו לגור בגבעת שמואל ושם סיים אבינועם את לימודיו ‏ בבית-הספר היסודי. בנעוריו הצטרף ל"השומר הצעיר" ולאחר-מכן עבר ‏ לבית-הספר החקלאי "מקוה ישראל" ומקצועותיו הראשיים היו עצי-פרי ודיר. ‏ שאיפתו הייתה ללמוד חקלאות ולהמשיך את חייו בקיבוץ. הוא הצטרף איפוא ‏ עם חבריו לגרעין השלמת קיבוץ נירים. אבינועם אהב את הטבע וביחוד ‏ התעסק במעקב אחרי ציפורים ואורח חייהן. כן התעניין בחיי הפרפרים ‏ וברשותו היה אוסף פרפרים יפה. הרבה לטייל בארץ גם במסגרת הנוער וגם ‏ בגפו, והכיר בה כל שביל.‏ לצה"ל גויס בספטמבר 1965 יחד עם חבריו - והתנדב לנח"ל. עם סיום ‏ קורס-הטירונות הוחלט בגרעין לשלוח אותו לקורס מ"כ ולאחר שסיים את ‏ הקורס הצטרף לנח"ל מוצנח אשר במסגרתו הצטיין. בפרוץ מלחמת ששת ‏ הימים השתתף בקרבות וגם לחם נגד חבלנים. מן המלחמה יצא מבוגר יותר ‏ ברוחו מתוך מה שעבר עליו בימי המלחמה הקצרה. מפקדיו ראו אותו כבעל ‏ מקצוע מעולה בתפקידו וגם חניכיו אהבוהו מאד כי הוא ידע להביא אותם ‏ לידי ביצוע פקודותיו לא בכוח כי אם בהשפעתו האישית. עוד הוא ‏ בשירות-החובה - ואבינועם יצא לפעולת-תגמול נגד בסיסי החבלנים הירדניים. ‏ פעולה זו ידועה כמיבצע כראמה (עיירה ממזרח לירדן אשר בה התרכזו וממנה ‏ יצאו חבלני-האויב לשטח ישראל) - ובמיבצע זה נפל; זה היה ביום כ"א באדר ‏ תשכ"ח (21.3.1968). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית ‏ שאול.‏ חבריו בקיבוץ נירים ייסדו ספרייה עיונית על שמו. במלאת שנה לנפלו הוציא ‏קיבוץ נירים חוברת לזכרו. בכרך ד' של "גוילי אש", ילקוט עזבונם של הבנים ‏שנפלו במערכות-ישראל, הובא מעזבונו. ‏ שמשוני אבינועם, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 6הדלק נר