גבריאל יהלום

תאריך לידה:
05 בינואר 1944
תאריך נפילה:
19 בספטמבר 1968
דרגה:
סגן
שנת נפילה:
1968
תקופת נפילה:
מלחמת ההתשה
שם היחידה:
חטיבה 226 - מפקדת החטיבה
מקום קבורה:
אשדוד-יעקב מאוחד
קורות חיים:
בן זאב ואולה. נולד ביום ט' בטבת תש"ד (5.1.1944) בקיבוץ אשדות-יעקב. ‏ לאחר שסיים את לימודיו בבית-הספר היסודי והתיכון באשדות גויס לצה"ל ‏ בנובמבר 1962. בשירותו הצבאי היה בצנחנים ובמלחמת ששת הימים לחם ‏ יחד עם יחידתו ברמת-הגולן. כתום המלחמה חזר צבי למשק ועבד שם ‏ במטע-הזיתים. הוא היה ידוע כבעל מרץ בלתי-רגיל ומיוחד במקוריותו. ‏ הצטיין במשחק ובריקוד והתבלט בהשתתפותו במסיבות של ערב-חג במשק. ‏ בשירותו הצבאי הגיע לדרגת סגן. לאחרונה, בסוף יוני 1968, נכנס ‏ לצבא-הקבע, בטענו שאין הוא מרגיש עצמו בטוב לחיות במשק כשיש עוד ‏ עבודה מרובה בצבא. אך גבי לא הספיק לשרת בו ארוכות, כי לאחר חודשיים ‏ ומחצה בערך, עלה על מוקש בשעת פעילות מיבצעית והוא נפצע קשה ‏ וכעבור שבוע ימים, ביום כ"ו באלול תשכ"ח (19.9.1968), מת מפצעיו ‏ בבית-החולים; זה היה במילוי תפקידו בואדי ג'בין שברמת-הגולן. הובא ‏ למנוחת-עולמים בבית-הקברות שבאשדות-יעקב (מאוחד). קיבוצו הוציא ‏ חוברת לזכרו.‏ יהלום גבריאל ("גבי"), יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 16הדלק נר