העתיד - בית מורשת הצנחנים


חזון עמותת הצנחנים הינו לספר, לתעד ולהנחיל את סיפורם, ערכיהם ומורשת הקרב של לוחמי הצנחנים בסדיר ובמילואים. העמותה תקים את "מרכז מורשת הצנחנים" שיהווה בית לכלל פעילות המורשת, החינוך, וההנצחה של הצנחנים.

מרכז המורשת עתיד להיבנה בסמוך לגבעת התחמושת בירושלים ולכלול אגף הדרכה , אגף הנצחה, אכסניה, אודיטוריום, חדרי דיונים, עבור כ-600 חיילים.
 לצפייה בתוכנית המלאה של בית המורשת לחצו כאן