הנצחה

מצורפת רשימת חללי הצנחנים במערכות ישראל.
הרשימה מעודכנת באמצעות אתר "יזכור" של משרד הביטחון וענף הנפגעים של חיל הרגלים.
לצערנו הרב, ולמרות מאמצנו הרבים, אנו יודעים כי הרשימות לוקות בחסר. 
נשמח לקבל את עזרתכם בהשלמת הפרטים השגויים/חסרים על מנת שנוכל לתקן את רשימותנו.

פעילות הנצחה

בבית מורשת הצנחנים, קיים חדר הנצחה לנופלי מערכות הצנחנים.

בתיקי הנופלים, ניתן למצא מכתבים, תמונות וספרי זיכרון שנמסרו לנו מבני המשפחה, מחברים ומיחידות הנופלים.
 
אנו מבקשים מבני משפחה וחברים ולהעביר לידינו מסמכים ומידע אודות יקיריהם שנפלו על מנת שיהוו זכרון ועדות לפועלם של חיילנו הנופלים.
 
אנו עוסקים רבות בעדכון וארגון תיקי הנופלים ובכוונתנו לסרוק את המידע המצוי בתיקים.
 
מתנדבים המעוניינים לקחת חלק במלאכת קודש זו מוזמנים ליצור עימנו קשר