חטיבה 35

 
לאתר חטיבה הצנחנים הסדירה>


  

ביולי 2013 ביצעה חטיבת הצנחנים תרגיל צניחה חטיבתי>