עודד סגל

תאריך לידה:
09 באוקטובר 1948
תאריך נפילה:
19 בספטמבר 1968
דרגה:
רב"ט
שנת נפילה:
1968
תקופת נפילה:
מלחמת ההתשה
שם היחידה:
גדוד חיר"מ 50
מקום קבורה:
הר-הרצל
קורות חיים:
בן רפאל וצופיה. נולד ביום ו' בתשרי תש"ט (9.10.1948) בטבריה. כשהגיע ‏ לגיל-הלימודים למד בבית-הספר "אגרון" בקרית-היובל שבירושלים ואחרי ‏ סיימו את לימודיו שם, למד בבית-הספר התיכון החקלאי "הכפר הירוק". ‏ השתייך ל"התנועה המאוחדת". כן נטה למשחקי ספורט. היה צנוע, עניו,‏ ישר-דרך וטוב לב ואהב לעזור לחבריו. אהבת הזולת וההימנעות מבקשת ‏ טובת-הנאה ממישהו מעידות על עדינות-נפשו.‏ בספטמבר 1966 גויס לצה"ל ופניו לנח"ל מוצנח. בת-שחוקו הנלבבת ריחפה ‏ תמיד על שפתיו. לא היה בו שמץ של יהירות או התנשאות והוא מילא תפקיד ‏ שנראה נעלה בחייו כאילו נוצר בשבילו: תפקיד הפרחת-השממה והגנת ‏ המולדת. בכל רצינותו שיקע את עצמו במילוי המשימה הכפולה. דאגות ‏ המשק ובעיותיו התחילו למלא את חייו תוכן. עודד לא חשש מפני העתיד ‏ ותכניותיו התבססו על רצונו ויכלתו לעזור ולשתף פעולה במשק הזקוק ‏ לידיים מאומנות של בוגר בית-ספר חקלאי ושל איש צבא. הוא היה חייל ‏ מסור שהוכיח את כוח-רצונו העז והשתדל לבצע הכל כראוי.‏ אך עוד הוא בשירות-חובה נתקל בחוליית חבלנים של האויב ונפצע. הגן על ‏ חיי חבריו בפגעו בחבלנים וגם בהיותו פצוע קשה לא הסכים לעלות על ‏ אלונקה לאחר שהצליח לפנות את עצמו אחורנית, כאשר מצאוהו, כי אמר ‏ שאחרים זקוקים לאלונקה זאת יותר, אך הוא נאלץ להישמע - ובדרך ‏ לבית-החולים מת מפצעיו. זה היה ביום כ"ו באלול תשכ"ח (19.9.1968). הובא ‏ למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.‏ חוברת לזכרו הנושאת את שמו הוצאה אחרי נפלו.‏ סגל עודד, יהי זכרו ברוך.‏
נרות שהודלקו: 3הדלק נר