מלחמת ששת הימים בעיתונות
אוסף קטעי עיתונות ועיתונים שנמצאו בארכיון העמותה.