תחקירי גדוד 66

להלן התחקיר שנמצא במשרדי העמותה. גילו הותיק של התחקיר ניכר במצב הדפים, הוא אינו מלא ולכל הפחות חסרים בו שלושה העמודים הראשונים.