סיכום הלחימה של חטיבת הצנחנים במלחמת ששת הימים

בארכיון העמותה נמצא הסיכום המקורי של מבצע "נחשונים" ובו מוצגים סיכומם של בעלי התפקידים והדרגות הרלוונטים שהשתתפו במבצע.
< חלק א'

< חלק ב'