מרדף "המערה"

מתוך ספר הצנחנים:
במרץ 1969 שהו עדיין הצנחנים בבקעה. ב11 במרץ עם שחר גילו הגששים עקבות מחבלים. גדוד המילואים של קצ'ה, שתפס את החלק הצפוני של הבקעה, נכנס מיד לכוננות. קצ'ה הכין מספר כוחות ושלושה צוותי מרדף ויצא לדרך בשמונה בבוקר. מגדוד 202 של הצנחנים יצאו חמישה צוותי מרדף מפלוגה ה' בפיקודו של סרן אהוד בצר.

ריאיון עם אהוד בצר על מרדף המערה

רחבעם זאבי, אלוף פיקוד המרכז, מתחקר את מפקד הכיתה שאול מופז בשטח


הצנחנים סורקים אחר עקבות