היום, יום שלישי, תאריך 23.6.20, התקיים טקס החלפת מפקד פלוגה ב׳ בגדוד 890

היום, יום שלישי, תאריך 23.6.20,
התקיים טקס החלפת מפקד פלוגה ב׳ בגדוד 890,שנמצא בימים אלו בתעסוקה מבצעית בעזה.
הטקס התקיים כראוי ובהתאם להנחיות משרד הבריאות.
נכחו בטקס: מח״ט הצנחנים אל״מ יובל גז,
מנכ״ל העמותה להנחלת מורשת הצנחנים תא״ל במיל׳ רמי חכם צור, מג״ד 890 סא״ל שמר רביב,
חיילי הפלוגה והגדוד, משפחות המפ״ים.
המ״פ היוצא הינו סרן ניב והמ״פ הנכנס הינו סגן נאור.
במהלך הטקס, מח״ט הצנחנים אל״מ יובל גז נשא דברים:
״חטיבת הצנחנים היא קטר מבצעי ואיכותי בצה״ל, ולעולם נתייצב לפי קריאה.
זוהי רוח הצנחנים.
לעולם החטיבה תהיה בחזית הלחימה המורכבת ובכל גזרה,
ולכן עלינו להיות מוכנים כקפיץ דרוך כל הזמן״.
לאחר הטקס, התקיימה הרמת כוסית מרגשת בחדר אוכל.
העמותה להנחלת מורשת הצנחנים מברכת את המ״פ היוצא ואת המ״פ הנכנס בברכת הצלחה!
פעם צנחן, תמיד צנחן.


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏2‏ אנשים‏, ‏‏‏אנשים עומדים‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏‏


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏אנשים עומדים‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏אנשים עומדים‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏אנשים עומדים‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏2‏ אנשים‏, ‏‏אנשים עומדים‏‏‏


תמונה יכולה לכלול: ‏‏אדם אחד‏, ‏‏‏‏לעמוד‏, ‏‏לשבת‏, ‏שולחן‏‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏