מבצע "מגרסה" (פעולת סמוע)
מבצע "מגרסה"- סמוע
מטרת הפעולה הייתה להרתיע את ממשלת סוריה מהמשך שיגור חוליות מחבלים לעבר ישראל דרך שטחה של ירדן,
ולהניע את ממשלת ירדן והאוכלוסייה הירדנית משיתוף פעולה עם המחבלים שחודרים לישראל, זאת ע"י פגיעה ברכוש והימנעות מפגיעה בנפש